www.som360.org/ca
Drets

Les persones amb problemes de salut mental poden tenir una vida independent?

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret a tenir una vida autònoma, independent i normalitzada, a una completa inclusió en la comunitat i a disposar de serveis de suport a la seva autonomia que permetin que així sigui.

Els pilars de la vida independent, en el nostre sistema social, són l’educació, el treball i l’habitatge. No disposar de recursos de promoció de l’autonomia porta la persona a dependre de la família i de la xarxa de serveis de salut mental de manera cronificada.

Des d'un punt de vista assistencial, per trencar amb aquesta dependència, haurien de disposar de serveis de promoció a la vida independent i completa inclusió a la comunitat, entre els quals:

  • Ajuts econòmics.
  • Programes residencials i d’habitatge adaptats.
  • Serveis d’atenció al domicili.
  • Serveis d’inserció social i laboral (en el mercat laboral ordinari) o de treball protegit.